समर्थ भारत - जागर समाजकार्याचा - स्वयंसेवक संमेलन - कार्यक्रम अहवाल : दि. ५ मार्च, २०१७