शिक्षक क्षमता विकास आणि समुपदेशन कौशल्य - कार्यशाळा अहवाल : दि. ४-५ मार्च, २०१७