गुरुवार सभा या उपक्रमांतर्गत गुरुवार, दि. २७ एप्रिल, २०१७ रोजी "स्वयंप्रतिमा : शोध अंर्त:बाह्य प्रतिमेचा !!!" या विषयावर संजाली मुरगुडकर आणि मेघा विश्वास यांनी मार्गदर्शन केले.