स्वयंसेवी संस्थांसाठी - सी.एस.आर. कार्यशाळा, पुणे येथे, दिनांक ३-४ फेब्रुवारी २०१८

More Images

वक्तृत्वकला आणि संवादकौशल्ये प्रशिक्षण शिबिर दि. १०-११ फेब्रुवारी, २०१८

More Images

स्वयंसेवी संस्थांसाठी - सी.एस.आर. कार्यशाळा, ३०-३१ डिसेंबर २०१७, पुणे

More Images

Launching ceremony of institute of inclusive governance hyderabad

More Images

गुरुवार सभा या उपक्रमांतर्गत गुरुवार, दि. २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी 'सकारात्मक दृष्टीकोनातून जीवन समृध्दी' या विषयावर विजय जोशी यांनी मार्गदर्शन केले.

More Images

National Seminar on ONE NATION - ONE ELECTION

More Images

गुरुवार सभा, दि. २३ नोव्हेंबर, २०१७ 'सकारात्मक दृष्टीकोनातून जीवन समृध्दी' स्थान: चंचल स्मृती, वडाळा, मुंबई

More Images

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा दि. १६-१७ डिसेंबर, २०१७ भाईंदर, उत्तन, जि. ठाणे.

More Images

RMP’s Digital School - Transforming school education landscape of rural India through the power of technology

More Images

सामाजिक संस्थांसाठी आवश्यक कायदे प्रशिक्षण शिबिर (सद्य:स्थितीत झालेल्या बदलांची माहिती) दि. १८-१९ नोव्हेंबर, २०१७

More Images

Two day National Convention on Transforming North East India - Oct. 14-15, 2017

More Images

निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी स्त्री : वास्तविकता आणि भवितव्य - राष्ट्रीय चर्चासत्र

More Images

निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्त्री : वास्तविकता एवम् भविष्य - राष्ट्रीय चर्चासत्र

More Images