महिला बचत गट व उद्योजकता विकास कार्यशाळा 'संस्था बांधणी व नेतृत्व अध्ययन केंद्र', पुणे येथे १७ व १८ जून २०१७ रोजी पार पडली.

महिला बचत गट व उद्योजकता विकास कार्यशाळा, 'संस्था बांधणी व नेतृत्व अध्ययन केंद्र', पुणे येथे १७ व १८ जून २०१७ रोजी पार पडली.

Pune Attachment