समुपदेशन परिचय अभ्यासक्रम वर्ग समुपदेशनाची मूलभूत ओळख करुन देणारा अभ्यासक्रम

Learning objectives

सदर कार्यशाळेत पुढील विषयावर मार्गदर्शन करण्यात येईल.

 1. मानवीवाढ आणि विकासाचे टप्पे, कुटुंब, शाळा, शेजारी, कामाच्या स्थानाचे महत्त्व समजून घेणे.
 2. मानसशास्त्राची तोंड ओळख
 3. मानसिक आरोग्य, स्वास्थ्य संकल्पना आणि मानसशास्त्रीय समस्या
 4. समुपदेशन व्यवसायाची ओळख
 5. विविध क्षेत्रातील समुपदेशन
 6. समुदाय मानसिक आरोग्य संकल्पना
 7. समुपदेशन प्रक्रिया
 8. समुपदेशन सिध्दांत ओळख-१,२,३
 9. समुपदेशन उपचार पध्दती (दृष्टीकोन)
 10. व्यावसायिक स्व आणि वैयक्तिक स्व चा विकास
 11. समुपदेशन तंत्रे आणि कौशल्ये-१,२
 12. समुपदेशनातील नीतीमूल्ये

Who can attend?

शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था संचालक व कर्मचारीवृंद, फिल्डवर्कर, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या व समुपदेशन करण्याची आवड असलेल्या सर्वांसाठी…

Programme Date: दि. ११ ते १७ डिसेंबर २०२३

Session Timing- दि. ११ ते १५ डिसेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ०६.०० ते ०८.३० (रोज दोन सत्रं)
शनिवार, दि. १६ व रविवार, दि. १७ डिसेंबर २०२३ सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ०६.०० (चार सत्रं)

Batch Size

४०

Medium

मराठी

Fee Details

शुल्क रु. १५००/- प्रति व्यक्ती (जी.एस.टी.करासहित)

Resource persons

तज्ज्ञ मार्गदर्शक

समुपदेशन परिचय अभ्यासक्रम वर्ग (ऑनलाईन)

reCAPTCHA is required.

Programme coordinators

Dilip Navele 9967429456, dilipn@rmponweb.org
Anil Panchal 9975415922, anilp@rmponweb.org