भारतीय संविधानाची तोंडओळख

Learning objectives: ब्रिटीश कालीन संविधानिक आढावा व संविधान सभा संविधान सभेतील चर्चा व त्यातील महत्त्वपूर्ण निर्णय संविधानाची संक्षिप्त माहिती – भाग, परिशिष्ट, प्रस्तावना ई. मुलभूत हक्क व त्याविषयी महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय  राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे व मुलभूत हक्क सोबत त्याची तुलना मुलभूत कर्तव्ये आणि नागरिकत्व विषय तरतूद – CAA विषयी माहिती कलम ३७० रद्दबाबत इतिहास…