अर्थसंकल्प २०२३ अन्वयार्थ व्याख्यान

भारताचा अर्थसंकल्प नुकताच प्रकाशित झाला त्या अर्थसंकल्पाचे भारतीय जनमाणसावर होणऱ्या परिणामाचे विश्लेषण Learning objectives: व्याख्यान व प्रश्नोत्तरे Who can attend अर्थशास्त्राचे अभ्यासक. विद्यार्थी , नागरिक Programme Date: १० फेब्रुवारी २०२३ सायंकाळी ६ ते ७.३० Medium: मराठी Batch Size: ४० Fee Details नि: शुल्क Resource persons श्री.अभिजित फडणीस Sorry, but this form is no longer accepting…