विद्यार्थी साहित्यिक कार्यशाळा

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय कला मंच आयोजित If you are human, leave this field blank. विद्यार्थी साहित्यिक कार्यशाळा संपूर्ण नाव *संपूर्ण पत्ता पिनकोड सहित *जिल्हा *भ्रमणध्वनी क्रमांक *ई पत्ता (ई मेल) *शिक्षण *जन्मदिनांक *शालेय शिक्षणाचे माध्यम *आपण वाचलेली/आवडलेली तीन पुस्तकेसद्यःस्थिती *शिक्षणनोकरीव्यवसायआवडता साहित्य प्रकार किंवा आपण व्यक्त होत असलेला साहित्य प्रकार…