अभिरूची जोपासना – कार्यशाळा

विविध कलांची जवळून ओळख करून घेण्यासाठी आणि आपलं जगणं अधिक समृद्ध करण्यासाठी… अभिरूची जोपासना – कार्यशाळा मे, २०२४ मधील पहिल्या यशस्वी कार्यशाळेनंतर पुन्हा एकदा आयोजन… साधा माणूस ते कलासक्त रसिक हा चैतन्यमय आणि आनंददायी प्रवास अनुभवण्यासाठी अवश्य सहभागी व्हा! Learning objectives Topics to be Covered : अभिरूची संपन्नता कशासाठी ? मैत्री पुस्तकांशी लोककलांचे विश्व शास्त्रीय…